Обратна връзка (полезни материали)

👨‍👩‍👧‍👦 Soft skills за IT хора - FB група

Ако искаш да продължиш с интересното, полезното и практически приложимото съдържание и след обученията на Точка 2, присъедини се в групата: 🙂

Soft skills за IT хора

 

📚 Книга: Емоционалната интелигентност

Засяга редица теми от комуникация до ефективни екипи в работния и в личния живот. Книгата събира множество изследвания, експерименти и примери.

📚 Книга: Общуване без агресия

Книгата се позовава на различни принципи, чрез които човек да общува ненасилствено и да преодолява различия по мирен начин. Включва емпатия и активно слушане.