Managing expectations (полезни материали)

📚 Книга: SPIN Selling

Книгата представя SPIN модела и силата на различните въпроси, така че да се изследват нуждите на отсрещната странаа.

📚 Книга: Общуване без агресия

Книгата се позовава на различни принципи, чрез които човек да общува ненасилствено и да преодолява различия по мирен начин. Включва емпатия и активно слушане.

📺 Видео: Why we're unhappy - the expectation gap

📺 Видео: Two Monkeys Were Paid Unequally: Excerpt from Frans de Waal's TED Talk
Пример за Interpersonal expectation gap или как се променят очакванията ни, когато се сравняваме с другите: