Невербална комуникация (полезни материали)

📚 Книга: The Definitive Book of Body Language: The Hidden Meaning Behind People's Gestures and Expressions

Една от най-популярните книги за езика на тялото, в която може да прочетете събрано на едно място почти всичко, което касае невербалната комуникация – от най-популярните мимики и жестове до междукултурните различия и специфични поведения при различни ситуации и хора.

📚 Книга: What Every BODY is Saying: An Ex-FBI Agent’s Guide to Speed-Reading People

Автор на тази книга е бивш агент на ФБР, който дава примери от своя професионален опит. Практически насоки как бързо да разпознаете сигналите на тялото без да прибързвате със заключенията.

📚 Книга: The Dictionary of Body Language: A Field Guide to Human Behavior

Речник на жестовете, подредени и групирани така че, много бързо да се ориентирате, когато търсите значението на някой от тях. Автор отново е Джо Наваро, бивш агент на ФБР.