Управление на времето (полезни материали)

📚 Книга: The 7 Habits of Highly Effective People

Книгата представя 7 принципа, чрез които човек да се фокусира върху най-важното и да бъде продуктивен.