Изграждане на доверие (полезни материали)

📚 Книга: Overcoming the Five Dysfunctions of a Team

Книгата е практически наръчник, допълнение на книгата с 5-те слабости при работа в екип. В нея има упражнения (включително „Лична история“), които екипите да следват, за да станат по-силен екип.

🔗 Линк: Anxiety Party

Anxiety Party. Статията показва как инструмент за търсене на обратна връзка, чрез който се споделят притеснения, проблеми и се изгражда доверие. 

📺 Видео: How to Build (and Rebuild) Trust