Ако знаеш къде отиваш, пътища много…

Проактивност

Често като се замислим защо сме постъпили по даден начин, намираме обяснение за нашите действия и поведение на база на някои от следните причини:

  • Наследственост: Моите родители са такива, затова и аз съм такъв. Генетично ми е заложено.
  • Възпитание: Така са ми казвали, че се прави. Дори да не искам – така съм възпитан.
  • Среда: Всички около мен го правят така. Затова и аз го правя така.

Да, всичките тези аспекти влияят на нашето развитие, на нашия характер и съответно на нашето поведение. Това не означава, че ние не можем да реагираме по различен начин. Това е и същността на проактивността.

proactive_model

Нашите действия са реакция на някакъв стимул. Да си проактивен означава да реагираш на ситуацията на база своя избор. Самата дума отговорност (нося отговор) предполага, че всеки човек има свобода да избере своя отговор.

Като пример – заслушайте се в речта си. Реактивните хора често използват изречения, които акцентират на това, че причините за действията им са извън тях, че те нямат контрол, нямат свобода. За да поемете повече отговорност към вашето развитие – заслушайте се в речта си и помислете как може да я промените. Дори тази малка промяна в изказа ще даде сериозно отражение върху действията ви.

language_4_improvement

И все пак – има неща, които не можем да контролираме, но ни вълнуват. Нека разгледаме модела на Стивън Кови 1 – нещата, които ни вълнуват, за които ни е грижа, се намират в Кръга на Загриженост. Вътре в него е Кръга на Влияние. В Кръга на влияние са нещата, върху които можем да повлияем – по директен или по индиректен начин. Когато е индиректно, това означава да съумеем да представим идеите си по такъв начин на някого, че той да повлияе от своя страна.

circles

Ако се фокусираме върху сивата част на кръга – това, което ни вълнува, но върху което нямаме никакъв контрол – тогава има голям шанс да се демотивираме и да не виждаме смисъл в действията си. Проактивните хора се фокусират върху кръга си на влияние и така виждат повече резултат от действията си, поддържат високо мотивацията си и постепенно разширяват кръга, достигайки до повече неща, за които са загрижени.

Проактивността непременно ще предизвика промяна. А промяната е неизменна част от развитието ни. →

  1. Stephen R. Covey, The 7 Habits of Highly Effective People (Free Press, 1989)