Managing expectations (полезни материали)

👨‍👩‍👧‍👦 Soft skills за IT хора - FB група

Ако искаш да продължиш с интересното, полезното и практически приложимото съдържание и след обученията на Точка 2, присъедини се в групата: 🙂

Soft skills за IT хора

 

💊 Soft Skills Pills - Lost in Translation

Игра с реални ситуации, много близки до ежедневния живот, които ти показват как някои неща изглеждат ясни на пръв поглед, но всъщност са неясни.

Помага ти да избягваш често срещани капани в общуването и да се поставиш в “обувките на отсрещната страна”. 🙂

Lost in Translation

 

📚 Книга: SPIN Selling

Книгата представя SPIN модела и силата на различните въпроси, така че да се изследват нуждите на отсрещната странаа.

📚 Книга: Общуване без агресия

Книгата се позовава на различни принципи, чрез които човек да общува ненасилствено и да преодолява различия по мирен начин. Включва емпатия и активно слушане.

📺 Видео: Why we're unhappy - the expectation gap

📺 Видео: Two Monkeys Were Paid Unequally: Excerpt from Frans de Waal's TED Talk
Пример за Interpersonal expectation gap или как се променят очакванията ни, когато се сравняваме с другите: