Какво е Точка 2


Ние помагаме на ИТ компаниите  да подобрят своите ИТ екипи. Провеждаме обучения и консултации според индивидуалните нужди на клиентите ни. Обученията ни са практически насочени и решават конкретни проблеми, с които се сблъскват  ИТ екипите. Но най-вече помагаме на ИТ специалистите да израснат и да натрупат ключови умения, които да  подобрят работата им с хора и да им позволят да се превърнат в  ефективни ръководители на софтуерни екипи.

В нашата практика сме виждали как способни ИТ специалисти се сблъскват с множество трудности в израстването си към ръководни позиции. Хора, експерти в своята област и с желание да продължат пътя си нагоре, не успяват, поради недостатъчно развити социални умения, така необходими за ръководене на екип, например. Представете си един програмист с блестящи технически умения и петгодишен опит, който не може да направи следващата си стъпка към лидерска позиция, защото не умее да делегира задачи или не се справя добре с комуникацията. Понякога е нужно единствено малко помощ в точния момент и фокус към точното умение, за да се промени ситуацията. Друг път е въпрос на време и надграждане за развитие на конкретни социални умения и тяхното подобряване.

Защо ние? 

Всеки един от нас лично е преминал през всичко, което преподаваме на нашите обучения. Всяка теза, съвет, техника сме изпитали на гърба си в собствения си път на развитие. Ние не пресъздаваме заучена материя, а споделяме преживяни истории. Казусите, с които сме се сблъсквали при управлението на ИТ проекти и годините, прекарани в програмиране и развитие на хора, лесно се припознават и достигат бързо до ИТ хората. Смятаме, че именно с този си опит сме най-полезни и в близост до тях.

Учим чрез игра

Обученията ни се базират на различни формати спрямо търсената цел. Те са изцяло интерактивни, като много често включват игри. За нас играта е един от най-добрите похвати за учене. Когато говорим за изграждане на ръководни умения в ИТ екипи, няма по-добър начин от този хората да преживеят дадено умение пред алтернативата да го разкажем. Изслушването на една лекция или прочитането на една книга несъмнено имат своите ползи. Но това, което прави играта е чрез преживяване да усили многократно осъзнаването на материята.

Какво остава след наше обучение?

Участниците получават компактни “пищови” с полезна практическа информация, която могат да използват от следващия ден. Тези материали съдържат доказали се модели, които са преживяни по време на обучението и припомнят наученото в бъдещ момент. За тези, които искат да навлязат в по-дълбокото, изпращаме полезна информация за книги, статии, видеа и други.

Кратки итерации

Нашият подход при провеждане на обучения е итеративен. Опитът ни е показал, че от една страна, поради динамичната среда, за една ИТ компания е трудно да “извади” хората си за дълъг период от време, за да ги обучи. От друга страна, това далеч не е необходимо, защото когато обучението се провежда на кратки сесии от по няколко часа в различни дни, това води със себе си съответните ползи. Фокусът върху темите е по-голям, хората запомнят по-лесно и когато се провежда в началото на работния ден, не е нужно работния процес да бъде спрян. Затова нашите обучения обикновено са разделени на кратки сесии със стабилен фокус върху темите.

Начинът, по който развиваме уменията на лидерите и екипите е като непрекъснато изследваме и анализираме с кои умения не се справят добре и се фокусираме върху най-важните цели и проблеми, свързани с тези умения, за да ги разрешим. Подходът ни на обучение включва използването на игри, уъркшопи и индивидуални консултации. По този начин проблемите изплуват на повърхността, участниците осъзнават нуждата от подобряване на уменията си, експериментират в безопасна среда и практически прилагат и затвърждават наученото. Процесът е итеративен, за да може да откликваме на текущите нужди на участниците. Целта на всяка итерация е да постигне резултат и същевременно да приоритизира следващата на база на нашите наблюдения и препоръки.

Всяка сесия е с различен формат, в зависимост от целите:

  • Интерактивна игра – за осъзнаване, експериментиране в сигурна среда, подобряване на умения, изследване на настоящи проблеми.
  • Уъркшоп – за запознаване с нови практики, които участниците прилагат върху техните работни казуси.
  • Deep Dive – формат, който поставя участниците в режим на споделяне и разрешаване на работни казуси по темата, като използват наученото.

Нашите принципи са