Силни IT екипи (игри и уъркшопи)

Нашите игри и уъркшопи имат за цел да направят екипите ефективни, сплотени и силни.

Подходът ни позволява проблемите да изплуват на повърхността, участниците да осъзнаят нуждата от подобряване на уменията си, да експериментират в безопасна среда и практически да прилагат наученото.

Разгледайте актуална информация за нашите услуги на платформата ни Soft Skills Pills