Силни IT екипи (игри и уъркшопи)

Нашите игри и уъркшопи имат за цел да направят екипите ефективни, сплотени и силни.

Подходът ни позволява проблемите да изплуват на повърхността, участниците да осъзнаят нуждата от подобряване на уменията си, да експериментират в безопасна среда и практически да прилагат наученото.

 

Празният стол

Итеративна игра чрез подхода “екипът срещу обучителя”, която поставя участниците в ситуация, в която бързо трябва да изградят екипни правила и доверие помежду си. Преживяват се етапите в развитието на един екип и се осъзнава значимостта на ефективната комуникация по време на срещи, екипната стратегия, ангажираността към взети решения, екипните правила и доверието в екипа за постигането на общата цел.

Градим – строим

Игра – симулация на реален проект, базирана на строене с Lego блокчета. Участниците влизат в конкретни роли, със специфични експертизи, трябва да изградят екип и да постигнат изискванията на проекта. Ключово място в играта заема ролята на лидера и умението му да балансира между Project Management и People Management. По време на играта те преживяват фазите на един екип и специфични казуси, свързани с мотивация, екипност, интегрираност, синергия, лидерство, делегиране, даване на обратна връзка и други.

3D комуникация

Ролева игра за distributed teams. Чрез нея се осъзнава влиянието на екипната комуникация и факта, че всички под-екипи са един екип.  Участниците са разделени на два или три под-екипа с обща цел – да построят обект, като комуникацията между екипите е орязана. Накрая на играта участниците виждат взимането на решения, междуекипните борби и комуникацията си онагледени чрез това, което са построили, докато са били физически разделени.

Екипен спор

Играта поставя на фокус темата за ефективно провеждане на срещи, плануване и ретроспекция, изслушване, “влизане в чуждите обувки”, защитаване на идеи, заставане зад чуждо решение, способност за търсене на единна стратегия. Екипът е поставен в ситуация, в която е принуден да експериментира с различни начини на комуникация, така че да стигне по-бързо до решение.

Екипна култура

Уъркшопът изследва културата и ценностите на един екип и представя подход за извличане на екипни принципи и норми. Подходът показва как да се сложат на масата различни гледни точки и как да се стигне до общи ценности и правила, под които всички се “подписват”.

 

OKR (Objectives and Key Results)

Уъркшопът разглежда модела OKR, един от най-използваните модели в IT света за целеполагане. Чрез него екипите и организациите по-ефективно постигат целите си. Моделът поставя екипа в процес на непрекъснато подобрение, фокусира го върху най-важните цели и позволява синхронизиране на ниво екип и компания.


Какво казват хората?

⭐⭐⭐⭐⭐

(4.55 от 5)

Над 530 мнения оценяват преживяното като почти перфектно!

“Беше доста вдъхновяващо изживяване особено след като се посочиха грешките ни и как да работим за тяхното отстраняване :)”

“Допускаме същите грешки, които правим и на работа. Добър избор на реални ситуации.”

“Доста яка игра, която бързо показа доста неща – проблеми и решения.”

“Определено беше много полезно. Научих доста неща за себе си, които трябва да подобря и върху които да работя!”

“Страхотно е, че най-сетне си говорим за неща, които усещаме, а не изказваме и водят до проблеми. Усещането ми е, че сега започнахме да мислим като екип! Благодаря ви :)”

“Страхотно! Много полезен инструмент, а вие сте страхотни фасилитатори!”

“Примерите бяха много ценни, от практиката. Приложими са нещата в раеални ситуации и са валидни.”

“Много ми хареса колко практично ни поднесохте теорията и че е под формата на игра, имитираща реалния живот.”

“Много полезни съвети, поднесени по възможно най-увлекателния начин.”

“Аз не знаех какво да очаквам и съм силно изненадан от практичността и приложимостта на тази забавна игра.”


За Петя и Хари, създатели на игрите:

Петя Делева и Хараламби Хараламбиев имат над 10 години практически опит в изграждането на силни екипи и разрешаването на екипни казуси в IT сферата.

В предишния си опит, Хари като програмист, QA и ръководител на проекти и Петя като HR, ментор и трейнър, са се сблъсквали с множество казуси, проблеми и решения, свързани с екипите в софтуерните компании.

Основатели са на Точка 2, която има за цел да подобри soft skills на IT хората в България.
Клиенти на Точка 2 са софтуерни и IT компании, лидери в България и по света.


Свържете се с нас, за да направим вашия екип по-силен!