Силни IT лидери и специалисти (игри и уъркшопи)

Нашите игри и уъркшопи целят да подобрят и засилят социалните умения на IT специалистите и лидерите в IT сферата, което ще ги направи по-ефективни в работата им, както самостоятелно, така и във взаимодействието им с другите.

Подходът ни позволява проблемите, с които се сблъсква всеки един участник да изплуват на повърхността, всеки да осъзнае нуждата от подобряване на уменията си, да експериментира в безопасна среда и практически да приложи наученото.

 

Обратна връзка

Интерактивно упражнение, в което участниците са поставени в среда, в която непрекъснато дават позитивна и негативна обратна връзка. Използват се примерни казуси от ежедневната им работа и доказани модели за даване на обратна връзка. Фокус на обучението са принципите, които лежат в основата на ефективното предаване на обратна връзка.  

Разрешаване на конфликти

Ситуационна игра, поставяща хората в различни ситуации на конфликт, където чрез диалог проявяват естественото си поведение в разрешаването му. Чрез дискусия и използвайки модел от 5 стила на решения (Модел на Кенет Томас) се намират оптималните решения на конфликта. Разглежда се баланса между сътрудничество и настойчивост, влиянието на вербалния и невербалния език, ограниченията на предубежденията ни и умението да “влезеш в чуждите обувки” при търсене на общо решение.

Управление на времето

Интерактивна игра, в която участниците имат възможността да експериментират със собствени стратегии за управление на времето. Всеки участник разполага със стек задачи и точно фиксирано време, за което трябва да събере максимум брой точки за извършен обем работа. В играта се изследват и дискутират утвърдени модели за оценка на важността на задачите и тяхното приоритизиране, промяна и крайни срокове.

Делегиране

Игра, в две части, в които участниците са разделени на двойки делегиращ – изпълнител. В първата част чрез рисуване се преживяват 4 основни стила на делегиране, обсъждат се плюсовете и минусите им в различните ситуации и се разглеждат бариерите при делегиране. Във втората част, използвайки Lego блокчета, участниците експериментират с различни атрибути на делегиране. Играта разглежда мотивацията, развитието на хората, постигането на резултат в срок и с качество в контекста на процеса на делегиране.

5 Защо?

Уъркшоп, който представя инструмент (по принципите на Toyota) за анализ на проблем. Целта е да се изследват проблеми в дълбочина и да се намерят първопричините им, а не да се работи по симптомите. Стъпва се върху реални важни или наболели проблеми, като се намират лесно приложими и бързи решения.

Целеполагане

Уъркшоп, чията цел е участниците да се научат да поставят цели правилно в контекста на процеса за развитие на хора в компанията. Упражнението позволява по зададен профил на човек да се поставят ясни и измерими цели. Използва се SMART модела за целеполагане, като се акцентира на добри практики и от други модели.

Градим – строим

Игра – симулация на реален проект, базирана на строене с Lego блокчета. Участниците влизат в конкретни роли, със специфични експертизи, трябва да изградят екип и да постигнат изискванията на проекта. Ключово място в играта заема ролята на лидера и умението му да балансира между Project Management и People Management. По време на играта се преживяват фазите на развитие на един екип и специфични казуси, свързани с мотивация, екипност, интегрираност, синергия, лидерство, делегиране, даване на обратна връзка и други.

Високо напрежение

Игра, в която участниците тренират умението си за разказване на истории и си взаимодействат с публиката чрез осъзнаване и управляване на своето поведение. Играта включва изследването на различни подходи, касаещи грабване на вниманието, поддържане на интерес, справяне със сценичната треска, засилване на посланията, използването на вербалната и невербална комуникация.


Какво казват хората?

⭐⭐⭐⭐⭐

(4.62 от 5)

Над 580 мнения оценяват преживяното като почти перфектно!

“Много полезна информация и съвети как се действа и реагира в конкретни, реални ситуации.”

“Полезна и интересна игра и беседа, която обяснява принципни неща. Играта те кара да мислиш конструктивно и да се забавляваш, обяснявайки принципите на планирането.”

“Страхотно темпо и настроение, за мен беше много полезно 🙂 Благодаря!”

“Благодаря за полезната и практична информация! Беше адски полезно и както вие казахте имах напредък и обучението ме промени в добра посока!”

“Обучението беше много интересно, приложимо и полезно 🙂 Хареса ми стила на поднасяне на информация, а именно чрез интеракция.”

“Забавлявах се. Едно от редките обучения, които не са скучни.”

“”Кратко, ясно, точно” – така бих описала обучението. Не те кара да се прозяваш и не ти презентира суха теория. Добра работа! :)”

“Обучението е полезно и дава теми за размисъл. Хареса ми практичната насоченост и разбирането ви за IT индустрията, което помага за ефективността на срещата.”

“Уъркшопа много ми хареса с това, че участниците участваха в реални разигравания на ситуации и така се получава много ясна представа какво се случва на практика.”

“Супер полезно ми беше. А на моменти забавно. Изясних за себе си някои ситуации в практиката.”


За Петя и Хари, създатели на игрите:

Петя Делева и Хараламби Хараламбиев имат над 10 години практически опит в изграждането на силни екипи и разрешаването на екипни казуси в IT сферата.

В предишния си опит, Хари като програмист, QA и ръководител на проекти и Петя като HR, ментор и трейнър, са се сблъсквали с множество казуси, проблеми и решения, свързани с екипите в софтуерните компании.

Основатели са на Точка 2, която има за цел да подобри soft skills на IT хората в България.
Клиенти на Точка 2 са софтуерни и IT компании, лидери в България и по света.


Свържете се с нас, за да направим вашите лидери и специалисти по-силни!