Силни IT лидери и специалисти (игри и уъркшопи)

Нашите игри и уъркшопи целят да подобрят и засилят социалните умения на IT специалистите и лидерите в IT сферата, което ще ги направи по-ефективни в работата им, както самостоятелно, така и във взаимодействието им с другите.

Подходът ни позволява проблемите, с които се сблъсква всеки един участник да изплуват на повърхността, всеки да осъзнае нуждата от подобряване на уменията си, да експериментира в безопасна среда и практически да приложи наученото.

Разгледайте актуална информация за нашите услуги на платформата ни Soft Skills Pills