Продукти и услуги

Силни IT лидери и специалисти

Нашите игри и уъркшопи целят да подобрят и засилят социалните умения на IT специалистите и лидерите в IT сферата, което ще ги направи по-ефективни в работата им, както самостоятелно, така и във взаимодействието им с другите.

Виж повече…

Силни IT екипи

Игри и уъркшопи, които имат за цел да направят екипите ефективни, сплотени и силни. Подходът ни позволява проблемите да изплуват на повърхността, участниците да осъзнаят нуждата от подобряване на уменията си, да експериментират в безопасна среда и практически да прилагат наученото.

Виж повече…

Успешни IT компании

Често помагаме на ръководството на компаниите чрез изследване и разпознаване на текущите проблеми на организационно ниво, съветване как да се подобрят процесите и разрешаване на специфични казуси.

Индивидуално консултиране

Провеждаме индивидуални сесии с всеки на теми, в които имаме богат практически опит и имаме какво да споделим. Темите са комуникационни умения, презентационни умения, лидерство, ефективни екипи и менториране.