Изграждане на доверие (полезни материали)

👨‍👩‍👧‍👦 Soft skills за IT хора - FB група

Ако искаш да продължиш с интересното, полезното и практически приложимото съдържание и след обученията на Точка 2, присъедини се в групата: 🙂

Soft skills за IT хора

 

💊 Soft Skills Pills - Anxiety Party

Уъркшоп за изразяване на работни тревоги и получаване на обратна връзка. Помага да се премахнат притесненията, които имате в екипа, и да разгледате други гледни точки.
Възможност да научиш много за колегите си и да повишите доверието по между си. 🙂

Anxiety Party

 

📚 Книга: Overcoming the Five Dysfunctions of a Team

Книгата е практически наръчник, допълнение на книгата с 5-те слабости при работа в екип. В нея има упражнения (включително “Лична история”), които екипите да следват, за да станат по-силен екип.

🔗 Линк: Anxiety Party

Anxiety Party. Статията показва как инструмент за търсене на обратна връзка, чрез който се споделят притеснения, проблеми и се изгражда доверие. 

📺 Видео: How to Build (and Rebuild) Trust