Ако знаеш къде отиваш, пътища много…

Често си задаваме въпроси като Какво мога да направя за развитието сиКак да се развивам по-бързоЗащо не се развивам? Целта на тази статия е да ни помогне да си отговорим на тези въпроси като насочи вниманието ни към важни спирки по Пътя на развитието.

bee_fly_separated_borderЕдна древна и мъдра притча разказва за една муха и една пчела, които живели на горска поляна. Попитали мухата дали наоколо има цветя, а тя отговорила:

– Не, никакви цветя не съм виждала. Какви цветя? Тук е пълно с тор и мръсотия – и започнала да изброява всички нечистотии, на които е попадала.

Попитали пчелата дали в околността има някакви боклуци и мръсотия, а тя отговорила:

– Мръсотия? Не, няма такова нещо на нашата поляна. Тук е пълно с прекрасни и благоуханни цветя.

И докато в природата пчелата се ражда пчела, а мухата – муха, при хората е различно. Ние притежаваме нещо много ценно, което ни отличава и това е свободата да избираме. От нас зависи дали ще изберем да бъдем пчела или муха. В зависимост от ситуацията, избираме едното или другото.

Пътят на развитие, който вълнува всеки човек, независимо дали прилича повече на муха или на пчела, е осеян с разнообразни и важни теми. Комуникацията, работата в екип, лидерството са все теми, които са част от нашия път. Днес ще ги оставим по периферията и ще се фокусираме върху други важни за развитието спирки. Първата спирка, от която ще започнем, е потенциалът.

Потенциал

Думата потенциал идва от латински език и означава сила, мощ. Всяко човешко същество има потенциал. Всеки има необходимата сила, енергия или мощ, с която да твори, т.е. да се развива.potentialis

Всеки има различни дарби или дадена област, в която е много добър, но няма човек, който да е лишен от това. И още, всеки може да развие повече от една дарба, т.е. може да е добър в една област, но да развие потенциала си в редица други, стига само да поиска това. Дори развитието на някои наши страни, които считаме за по-слаби, може да отключи възможностите ни в неочаквани за нас области.

picaso_quote

Малцина знаят, например, колко добър цигулар е бил човекът, станал известен с таланта си в областта на физиката. Световно популярен със своята Теория на относителността, на заден план остава фактът, че Айнщайн е бил и отличен цигулар. 1 Ако известният гений е пожелал да развива изключително музикалната си страст и се е фокусирал върху нея, нищо чудно сега да беше известен с музиката си, редом с Моцарт.

Дарбата или таланта, обаче, с който сме надарени, далеч не са достатъчни. Дори гениалните хора знаят и твърдят, че за постигането на успех в която и да е област, е необходимо да се положи много труд.

А какво всъщност са тези 99% усилен труд? Това е опитът или с други думи, естественият начин на учене. Но какво всъщност е опитът? →

  1. Walter Isaacson, Einstein: His Life and Universe (Simon & Schuster, 2008)